മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ)നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 21 ലക്കം 21 1988 മാര്ച്ച് , പേജ് 6, ഇസ്‌ലാമിക ചരിത്രം,

Instagram