സ്വര്ഗ്ഗീ യ സുഗന്ധമേറ്റ യോദ്ധാവ്നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 19 ലക്കം 2 1987 മാര്ച്ച് പേജ് 6, ഇസ്‌ലാമിക ചരിത്രം, വ്യക്തി, അനസ് ഇബ്‌നു നള്ര്‍

Instagram