സദുപദേശം-കയ്യൊപ്പ്അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഖുര്‍ആന്‍ നല്‍കുന്ന അറിവ് .

Instagram