ശരീഅത്തിന്നെതിരില്‌ മതദ്രോഹികള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്ന ഭീഷണിമാപ്പിളനാട്, പുസ്തകം 22 ലക്കം 5 ജൂണ്‍ 15 /ലേഖനം / ശരീഅത്ത് സംരക്ഷണം

Instagram