വ്യഭിചാരവും കല്ലേറുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 20 ലക്കം 1 1988 ഫെബ്രുവരി, പേജ് 19, ഇസ്‌ലാമിക നിയമം, ശരീഅത്ത്, വ്യഭിചാരം, സദാചാരം

Instagram