വ്യഭിചാരവും കല്ലേറുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 21 ലക്കം 21 1988 മാര്ച്ച് , പേജ് 21, ഇസ്‌ലാമിക നിയമം, ശരീഅത്ത്, വ്യഭിചാരം, സദാചാരം

Instagram