വിഭിന്ന ഗുണങ്ങളുടെ ഖലീഫനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 12 ലക്കം 1 1980 ഫെബ്രുവരി പേജ് 23, വ്യക്തി ചരിത്രം, ഇസ്‌ലാം, അബൂബക്കര്‍

Instagram