വാര്ത്തനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 12, 1975 ഡിസംബര്‍ 20, പേജ് 23, വാര്ത്തത, കേരള സംസ്ഥാനം ജംഇയ്യത്തുല്‍ ഉലമ മുശാവറ യോഗം.

Instagram