വാര്ത്തനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 9, ലക്കം 1, 1977 ജനുവരി 20, പേജ് 19, വാര്ത്തത, മരണം, ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞി ഹാജി മഞ്ചേരി, ഖാസി ഓവുങ്ങല്‍ അബ്ദുറഹ്മാന്‍ മുസ്‌ലിയാര്‍.

Instagram