വാര്ത്തകള്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 18 ലക്കം 12 1987 ജനുവരി പേജ് 23, വാര്ത്തര, കേരള സംസ്ഥാന ജംഇയ്യത്തുല്‍ ഉലമ, എസ്.വൈ.എഫ്

Instagram