വഞ്ജരം തകര്‍ത്ത പഞ്ചവര്‍ണ്ണക്കിളികണ്ണൂര്‍ജില്ലാ മുസ്ലിം എജുക്കേഷനല്‍ അസോസിയേഷന്‍ സോവനീര്‍ 1966 കവിത

Instagram