ലക്ഷ്യബോധമില്ലായ്മ യുവതയുടെ ശാപംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 21, ലക്കം 7, 1988 ഓഗസ്റ്റ്, പേജ് 22, വാര്ത്ത്, കേരള സംസ്ഥാന ജംഇയ്യതുല്‍ ഉലമ, എസ്.വൈ.എഫ്

Instagram