റസൂല്‍(സ്വ) എന്തുകൊണ്ട് അറേബ്യയില്‍ വന്നു?നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 5, 1970 മെയ് 20, പേജ് 3 / മുഹമ്മദ് നബി, അറേബ്യ, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

Instagram