യൂസുഫ് ഖിസ്സ(8): സുലൈഖ യൂസുഫിനെ പ്രേമിക്കുന്നുനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 9, ലക്കം 7, 1977 ജൂലൈ, പേജ് 21, ഇസ്‌ലാം, ചരിത്രം, വ്യക്തി, യൂസുഫ് നബി (അ), മാപ്പിളപ്പാട്ട്,

Instagram