യൂസുഫ് ഖിസ്സ(36) പിതാവ് കൊട്ടാരത്തില്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസതകം 12 ലക്കം 8, 1980 സെപ്തംബര്‍ പേജ് 21, ഇസ്‌ലാമിക ചരിത്രം, വ്യക്തി, യൂസുഫ് നബി, മാപ്പിളപ്പാട്ട്

Instagram