യൂസുഫ് ഖിസ്സ (37) അവര്‍ തലകുനിക്കുന്നുനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 12 ലക്കം 9 1980 ഒക്ടോബര്‍ പേജ് 19, ഇസ്‌ലാമിക ചരിത്രം, യൂസുഫ് നബി, മാപ്പിളപ്പാട്ട്

Instagram