യൂസുഫ് ഖിസ്സ (25) ഇനി വരുമ്പോള്‍ ബിന്യാമീനെ കൊണ്ടുവരണംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 11, ലക്കം 4, 1979 മെയ് പേജ് 14, പ്രവാചകചരിത്രം, യൂസുഫ് നബി, മാപ്പിളപ്പാട്ട്.

Instagram