യൂസുഫ് ഖിസ്സ (14) യൂസുഫ് നിരപരാധിയാണ്നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 9 ലക്കം 11 1977 ഡിസംബര്‍ പേജ് 16, വ്യക്തി ചരിത്രം, യൂസുഫ് നബി (റ), മാപ്പിളപ്പാട്ട്

Instagram