യുസുഫ് ഖിസ്സ (39) ഇന്നാലില്ലാനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 12 ലക്കം 11 1980 ഡിസംബര്‍ പേജ് 22, ഇസ്‌ലാമിക ചരിത്രം, യൂസുഫ് നബി (അ), മാപ്പിളപ്പാട്ട്

Instagram