മോഡിയും വാജ്‌പൈയും ബി.ജെ.പിയിലെ ഉടഞ്ഞ വിഗ്രഹങ്ങള്‍തൂലിക- 2004 ജൂലൈ, പുസതകം 3 ലക്കം 12, നരേന്ദ്ര മോഡി, വാജ്‌പൈ

Instagram