മുസ്‌ലികള്‍ ജാഗരൂകരാവുകനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 5, 1975 മെയ് 20, പേജ് 3, കേരളം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്.

Instagram