മാറ്റത്തിന് തയ്യാറാവുക-കയ്യൊപ്പ്മുസ് ലിം സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളില്‍ ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീര്‍ക്കാനും അവകാശങ്ങള്‍ നേടിയെടുക്കാനും നാം മുന്നിട്ടറങ്ങണം.

Instagram