മഹത് വചനംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസതകം 20 ലക്കം 1 1988 ഫെബ്രുവരി, പേജ് 3, ഹദീസ്, നബി വചനം

Instagram