മഹത് വചനംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 20, ലക്കം 6, 1987 നവംബര്‍ പേജ് 3, ഹദീസ്, നബി വചനം

Instagram