മഹത് വചനംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 21 ലക്കം 7 1987 ആഗസ്റ്റ്, പേജ് 3, ഹദീസ്, നബി വചനം

Instagram