മഹത് വചനംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 19 ലക്കം 2 1987 മാര്ച്ച് പേജ് 3, ഹദീസ്, നബി വചനം

Instagram