മഹത് വചനംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 18 ലക്കം 12 1987 ജനുവരി പേജ് 3, ഹദീസ്, നബി വചനം

Instagram