ബ്രസീലിലെ ഇസ്‌ലാമിക ചലനങ്ങള്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 12 ലക്കം 1 1980 ഫെബ്രുവരി പേജ് 8, ഇസ്‌ലാം, അന്താരാഷ്ട്രീയം

Instagram