ബുഖാരി സാദാത്തുക്കളുടെ പരമ്പരനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 11, 1975 നവംബര്‍ 20, പേജ് 14, ഇസ്‌ലാം, സയ്യിദ്, ജീവചരിത്രം.

Instagram