ബാബരി തകര്‍ത്തവരുറങ്ങുന്നില്ല, മൗദൂദികളുംതൂലിക- 2004 ഡിസംബര്‍, പുസതകം 4 ലക്കം 5, ബാബരി മസ്ജിദ്

Instagram