പ്രവാചകന്റെ ഏഴാം വിവാഹംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 9, 1970 സെപ്തംബര്‍ 20, പേജ് 24 / മാപ്പിളപ്പാട്ട്, മുഹമ്മദ് നബി, ചരിത്രം

Instagram