പെരുമ്പാവൂര്‍ വാദപ്രതിവാദംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസതകം 15 ലക്കം 9 1983 ഒക്ടോബര്‍, പേജ് 14, കര്മ്മസശാസ്ത്രം, സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യതുല്‍ ഉലമ, കേരള സംസ്ഥാന ജംഇയ്യതുല്‍ ഉലമ, വാദപ്രതിവാദം

Instagram