പെരുമ്പാവൂര്‍ വാദപ്രതിവാദംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 15 ലക്കം 3, 1983 ഏപ്രില്‍, പേജ് 10, വാദപ്രതിവാദം, സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യതുല്‍ ഉലമ, കേരള സംസ്ഥാന ജംഇയ്യതുല്‍ ഉലമ, ലൗഡ് സ്പീക്കര്‍ ഖുതുബ

Instagram