പെരുമ്പാവൂര്‍ വാദപ്രതിവാദംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 15 ലക്കം 1 1983 ഫെബ്രുവരി, പേജ് 12, കര്മ്മ1ശാസ്ത്രം, ജുമുഅ, ഖുതുബ

Instagram