പലതരം രുചികളുടെയും ഈണങ്ങളുടെയും മേളംമിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് ചന്ദ്രിക ഖത്തര്‍ ഒന്നാം വാര്‍ഷികപ്പതിപ്പ് / അനുഭവം / ഖത്തറിലെ ആദ്യത്തെ റമദാന്‍

Instagram