പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിലും പച്ചക്കള്ളം പറയുന്നോനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം ഒന്ന്, ലക്കം 7, 1969 ജൂലായ് 20, പേജ് 21.0 ഇസ്‌ലാം, വിമര്‍ശനം, പ്രസ്ഥാനം, അഹ്‌ലുല്‍ ഖുര്‍ആന്‍.

Instagram