നബി (സ്വ)യുടെ ജനനംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 9, ലക്കം 2, 1977 ഫെബ്രുവരി 20, പേജ് 16, മാപ്പിളപ്പാട്ട്, ചരിത്രം, മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ).

Instagram