ധീരയോദ്ധാവായ സഅ്ദുബ്‌നു അബീ വഖാസ്നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 8, ലക്കം 2, 1975 ഫെബ്രുവരി 20, പേജ് 22, ചരിത്രം, വ്യക്തി, സഅദബ്‌നു അബീ വഖാസ്.

Instagram