തുല്യതയില്ലാത്ത ത്യാഗത്തിന്റെ കഥകള്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 11, ലക്കം 4, 1979 മെയ് പേജ് 9, ഇസ്‌ലാമിക ചരിത്രം, മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ)

Instagram