തടവറയുടെ ഇരകള്‍ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-51, ലക്കം-18, ഡിസംബര്‍ 11-17 കവര്‍‌സ്റ്റോറി അറഫാത്ത് അബ്ദുന്നാസിര്‍ മഅദനി

Instagram