ജീവിതം: ഇഖ്ബാലിന്റെ വീക്ഷണത്തില്‍കേരള സംസ്ഥാന മുസ്‌ലിം യൂത്ത് ലീഗ് സുവനീര്‍, സാഹിത്യം, ആത്മീയത, ഇഖ്ബാല്‍, ഉര്‍ദു

Instagram