ഖുര്‍ആനിലൂടെ ശാന്തിതീരത്തേക്ക്ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-50, ലക്കം-13, ഒക്‌ടോബര്‍ 8-14 ലേഖനം

Instagram