കോഴിക്കോട് ഖാസിയും വാറോലയുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 5, 1970 മെയ് 20, പേജ് 22 / മതം, ഇസ്്‌ലാം, ശരീഅത്ത്, വാറോല സാഹിബ്

Instagram