കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ജൂദാസുകള്‍കരുണാകരനെ തകര്‍ക്കാന്‍ മാര്‍ക്സിസ്റ്റുകള്‍ക്കൊപ്പംമാപ്പിളനാട്, പുസ്തകം 22 ലക്കം 20 ഫെബ്രവരി 15 /ലേഖനം / രാഷ്ട്രീയം / കോണ്‍ഗ്രസ്സ്

Instagram