കൊണ്ടോട്ടി സമ്മേളനംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 9, ലക്കം 3, 1977 മാര്ച്ച് , പേജ് 9, വാര്ത്ത്, കേരള സംസ്ഥാന ജംഇയ്യത്തുല്‍ ഉലമ.

Instagram