കാലത്തിന്റെ കാല്പ്പാടുകളിലെ അനര്ഘരംഗങ്ങള്‍ ! മായാത്ത മുദ്രകള്‍!!!നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 9 ലക്കം 10 1977 നവംബര്‍ പേജ് 15, ഇസ്‌ലാം, ചരിത്രം, ബദര്‍, ഉബൈദത്ത് ഇബ്‌നു ഹാരിസ്.

Instagram