കലാ കായിക രംഗത്ത് ഗള്‍ഫിന്‍റെ നേട്ടം – കാസര്‍ക്കോട് താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി സോവനീര്‍1985കലയും കായികവും ഗല്‍ഫുകാര്‍ക്കിടയില്‍

Instagram