ഓര്മ്മകളുടെ തീരത്തു കൂടിനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 25, ലക്കം 6, 1988 ജൂലൈ, പേജ് 6, ഇസ്‌ലാമിക ചരിത്രം, ഹജ്ജ്, ഇബ്‌റാഹീം നബി (അ), ഹാജറ

Instagram