ഓപ്പറേഷന്‍ ബ്ലൂസ്റ്റാര്‍മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് ചന്ദ്രിക ഖത്തര്‍ ഒന്നാം വാര്‍ഷികപ്പതിപ്പ് / നോവല്‍

Instagram