ഒരു ലഘുലേഖയും രണ്ടരവര്‍ഷത്തെ കഠിന തടവുംചന്ദ്രിക റിപ്പബ്ലിക്ക് സ്പെഷല്‍ജനുവരി 26 / 1921 / കേരള മജലിസുല്‍ ഉലമ / ആമിനുമ്മാന്റകത്ത് പരീക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ / തനാളൂര്‍അവറാന്‍കുട്ടി മുസ്ലീയാര്‍/ ഇ, മൊയ്തു മുസ്ലിയാര്‍

Instagram